Vad vi gör

VVS-teknik – en yrkeskonst som kräver sin kunskap.

img_vad_vi_gor

 

Vår erfarenhet gör oss snabba på att identifiera energitjuvar, föreslå lösningar och åtgärda problem i såväl värme- som kylsystem. Vi balanserar temperaturskillnader och resultatet kan ge sänkta energikostnader upp till 25%.

 

”Klicka här för exempel på framgångsrika projekt och nöjda kunder”

Så funkar vi

Space VVS behärskar de flesta typer av projekt inom injustering av värme-, och rörsystem. Vi rör oss hemvant mellan fjärrvärmesystem, olika sorters värmepumpar och pelletspannor. I uppdraget säkerställer vi även att varje enskild enhet, element och/eller ventilationsaggregat får exakt rätt mängd energitillförsel. Topptrimmade inomhusklimat, helt enkelt.

 

Så jobbar vi

Effektiva värmesystem och sänkta kostnader börjar alltid med en fackmannamässig inventering. Tillsammans går vi igenom dina system. Vilka underlag finns? I vilken kondition är just din fastighet? Vad behöver uppdateras? Värmeväxlare, radiatorventiler, cirkulationspumpar eller termostater?

 

Så skrider vi till verket

Efter att ha identifierat problemen presenterar vi ett genomtänkt kostnadsförslag och föreslår bästa möjliga lösning. Därefter påbörjas jobbet med injusteringar, optimering av system och flöden.